Belediyeye İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı başvuruları başladı

Isparta Keçiborlu ilçesine bağlı Senir Belediye başkanlığı tarafından yayınlanmış olan İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru iş ilanına başvurular başladı. Kamu pesoneli seçme sınavına girmiş olan kişilerin başvuru yapabileceği iş ilanı hakkında bilgi vereceğiz. Bu bilgilere ve personel alımı şartlarına göre koşulları tutanlar başvurlarını yapabileceklerdir.

Senir Belediyesi Memur Alımı Şartları Neler?

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
 • 2018 KPSS sınavından 60 puan ve üzeri puanı olmak
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
 • İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanacaklar için itfaiye ve zabıta teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak

Senir Belediyesi hangi kadrolara kaç kişi alacaktır ve özel şartlar nelerdir?

 • 1 kişi İtfaiye Eri – Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak. En az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak
 • 1 kişi Zabıta Memuru – Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak. En az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak

Senir Belediyesi iş başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacaktır?

Belediyeye iş başvuruları 12-19 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular Senir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne gerekli belgelerin şahsen teslim edilmesi ile olacaktır. Başvurukları kabul edilen kişiler sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Bir önceki yazımız olan Belediyeye Sosyolog Alımı Duyurusu Yapıldı başlıklı makalemizde belediye sosyolog alımı, diyarbakır iş ilanları 2019 ve kocaköy belediyesi iş ilanları 2019 hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki yazıyı okuyun:
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 51 sözleşmeli sağlık personeli alımı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi rektörlüğü tarafından Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde istihdam edilmek üzere 51 sözleşmeli personel alımı yapılacağı ilan edildi....

Kapat