Vakıflar Genel Müdürlüğü işçi alımına kimler başvuruda bulunabilir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen engelli ve eski hükümlü işçi alımı yapacaktır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara merkez teşkilatında çalışmak üzere elektrikçi alımı yapılacaktır. Alım için 1 engelli ve 1 de eski hükümlü kadrosu ayrılmıştır. Bu iş ilanına başvuru yapmak isteyen kişilerde aranacak genel ve özel şartlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Özel kanun ve diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,
 • ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS/EKPSS sınavına girmiş olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 • Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
 • Meslek Yüksekokullarının Elektrik, Elektrik ve Elektronik bölümlerinden mezun olmak,
 • Engelliler için “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” (en az % 40 oranında) bulunması,
 • Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 4-8 MART 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

2) Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan kişilerden belirlenmiş kontenjanın 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

3) Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listede asıl olarak belirlenen adaylar Vakıflar Genel Müdürlüğün daha sonra belirleyeceği tarihte sözlü sınava tabi tutulacaktır.

YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1) Türkiye İş Kurumu tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilen nihai liste, Genel Müdürlüğümüzün (www.vgm.gov.tr) internet sitesinde duyurulacak olup, ayrıca kişilerin adreslerine posta ile tebligat yapılmayacaktır.

2) Nihai listede asıl olarak isimleri geçenler aşağıda belirtilen belgeleri getirerek şahsen müracaatta bulunacaklardır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN MÜRACAAT EDENLERDEN İSTENEN BELGELER:

1) 2018 Yılı KPSS/EKPSS sonuç belgesi,

2) Nüfus Cüzdan fotokopisi,

3) Diploma aslı veya fotokopisi,

4) Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Engelliler için),

5) Eski Hükümlü Belgesi (Eski hükümlüler için),

6) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar için durumlarını gösterir sağlık raporu ve belgeleri.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı Milli Müdafaa Cad. No:20 Kızılay/ANKARA Telefon 0 (312) 415 51 03

Bir önceki yazımız olan Özel Sektör Bekçi Alımı İlanları Başvurular işkur üzerinden yapılıyor. başlıklı makalemizde bekçilik işi yapmak istiyorum, gece bekçisi alan yerler ve gece bekçisi alımı iş ilanları 2019 hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki yazıyı okuyun:
Sakarya evde ek gelir elde etme

Ev hanımlarına ve evde ek iş arayanlara il il evde ek iş haberleri vermeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Sakarya evde...

Kapat